Aktuella projekt

.

Tillsammans med Hansson & Söner, och Indus projekterar Epsilon Indus nya huvudkontor i Kungälv. Projektet består av tre olika byggnader innehållandes kontor och verkstad, lager samt en miljöstation.

Huvudbygganden som består av 1500 m2 kontor och 900 m2 verkstad har en stödpålad fribärande bottenplatta och en stål- och håldäcksstomme. Byggnaden ”kragar” över ca 6 m på norrgaveln vilket medför vissa utmaningar.

Entreprenör är Hansson & Söner.