Referenser bostäder

På bostadsprojektet Landeribacken i Bagaregården har Epsilon för JM/Seniorgårdens räkning upprättat samtliga konstruktionsritningar. Projektet består av fyra huskroppar i suterräng, med underliggande garage under två av huskropparna och innehåller totalt 47 st. lägenheter

Kvarteret är grundlagt på kantförstyvade plattor på mark. För hus 1 och 2 består Stommen av en källarvåning i suterräng med platsgjutna betongväggar och bjälklag. Övriga våningar över mark har platsgjutna bjälkag av typen plattbärlag, bärande betongväggar och stålpelare i fasad. Yttertaket är ett uppstolpat trätak och ytterväggarna av typen utfackningsväggar. På Hus 3 och 4 består stommen av en platsgjuten vattentät källare med garage och förråd. Gårdsbjälklaget består av ett 350 mm tjockt platsgjutet bjälklag med infällda stålbalkar. Övriga våningar över mark har platsgjutna bjälkag av typen plattbärlag, bärande betongväggar och stålpelare i fasad. Yttertaket är ett uppstolpat trätak och ytterväggarna av typen utfackningsväggar. På Epsilons Youtube-kanal kan man se en animerad film som visar stommen på kvarteret.

Beställare: JM AB / Seniorgården Arkitekt: KUB arkitekter Färdigställt: 2013