Epsilon Byggkonsult

Epsilons vision

Epsilons vision är att vi ska vara förstahandsvalet för alla våra gamla och framtida beställare när kvalitet och kostnadseffektivitet efterfrågas. Vi ska vara en naturlig del av våra uppdragsgivares laguppställning och ha nära och långsiktiga affärsrelationer.

Tjänster

Våra tjänster

Epsilon utför alla typer av byggkonstruktionsuppdrag för husbyggnadsprojektering. Vi hjälper våra kunder att bygga bostäder, kontor, affärslokaler, hotell, badhus, reningsverk och mycket mer. Vi har även kunskap inom skyddsrumsprojektering. Med ledord som engagemang, kompetens, decentraliserat ansvar och service ser vi till att kunden alltid blir nöjd och att projektet har bästa möjliga förutsättningar när det sedan blir dags för byggande. Epsilon levererar alltid handlingar av högsta kvalitet och vi arbetar med såväl ny- som ombyggnation.

Vi jobbar med alla typer av fastighetsbolag, byggentreprenörer och privata näringsidkare, men vi tar också uppdrag från offentliga beställare. Med vår satsning på kvalitet och långsiktiga relationer är vi stolta över våra många återkommande kunder.

Verksamhet

Byggkonsultföretag inom byggkonstruktion, projektering av husbyggnadskonstruktioner.

Organisationen

Vi är en liten, flexibel organisation med korta beslutsvägar. Vi är idag 21 st medarbetare.

Kontor

Epsilon Byggkonslut AB finns på Mölndalsvägen 42 i Göteborg och lokalkontor i Mariestad, Falun och Linköping.

ISO

Kvalitets- och miljöledningssystem som är ett integrerat system enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Digital broschyr

Broschyr

Se vår interaktiva broschyr!