Kvalitetspolicy

Epsilon Byggkonsult AB startade 1988. Vår huvudsakliga verksamhet är projektering av byggnadskonstruktioner. Vi har lång erfarenhet av projektering av alla typer av husbyggnadskonstruktioner, allt från bostäder, kontor, hotell och industribyggnader till badhusanläggningar och reningsverk.

Våra huvudsakliga beställare är fastighetsbolag, byggentreprenörer och privata näringsidkare men även lokalförsörjningsförvaltningar.

Alla våra åtaganden, allt vårt agerande och alla våra uppdrag skall uppfattas som uttryck för hög kvalitet. Vårt viktigaste mått på kvalitet är våra kunders tillfredsställelse.

Vi skall eftersträva att våra kunder alltid känner fullt förtroende för oss som leverantör. Vi skall uppfylla alla intressenters tillämpliga krav, följa gällande lagstiftning och arbeta kontinuerligt med ständiga förbättringar.


Vi skall dagligen motsvara kundens förväntningar gällande:

  • Kvalitet och effektivitet
  • Leveransäkerhet
  • Servicenivå
  • Tillgänglighet

Detta skall vi uppnå genom att:

  • Ha enkla och klara samarbetsformer mellan kunder och leverantörer.
  • Alltid färdigställa projekt i mycket god tid.
  • Optimera intern kommunikation och kontinuerligt arbeta med systematiska kvalitetsförbättringar.

Personalen:

  • Är kunnig och motiverad för sina uppgifter.
  • Är involverad och delaktig i utvecklingen av verksamheten.
  • Arbetar i en stimulerande och motiverande arbetsmiljö.


Miljöpolicy

Epsilon Byggkonsult AB startade 1988. Vår huvudsakliga verksamhet är projektering av byggnadskonstruktioner. Vi har lång erfarenhet av projektering av alla typer av husbyggnadskonstruktioner, allt från bostäder, kontor, hotell och industribyggnader till badhusanläggningar och reningsverk.


Våra huvudsakliga beställare är fastighetsbolag, byggentreprenörer och privata näringsidkare men även lokalförsörjningsförvaltningar. Vi skall verka för effektiva lösningar för ett hållbart samhälle. Vi skall arbeta med ständiga förbättringar för att minimera användningen av icke förnyelsebara resurser och råvaror samt förebyggande av förorening av luft, vatten och mark.


Vår personal, partners och leverantörer skall ha en hög miljömedvetenhet som genomsyrar det dagliga arbetet. Tillämpliga lagar och andra krav ser vi som en miniminivå.


Vi skall hålla en öppen och miljömedveten dialog med kunder, leverantörer och övriga samarbetsparters. Varje avslutat uppdrag skall vara en rekommendation för kommande affärer.


Vi uppnår våra miljömål genom ett stort fokus på miljöarbete för att minimera vår miljöpåverkan och genom vårt hållbarhetsarbete, som innefattar socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling .


Vi ska även digitalisera olika funktioner för att skapa nya möjligheter för en smartare hantering av dokument och information, både internt och externt.