Aktuella projekt

Safjället Ägarlägenheter

Safjället Ägarlägenheter

För JM AB håller Epsilon på att upprätta konstruktionshandlingar till ett kvarter med tre flerfamiljshus med bostäder i Mölndals kommun. Byggnaderna har 5-6 våningar med underliggande källare i ett plan. I utrymmet mellan huskropparna ligger ett underjordiskt garage i en våning med ovanliggande gård. I en huskropp finns även en lokal i markplan.

Beskrivning

Byggnaden är grundlagd till fast botten, dels på en packad sprängstensfyllning, dels med stödpålar av betong och stål. Stommen består av en källarvåning under mark med platsgjutna betongytterväggar och gårdsbjälklag av prefab håldäckselement med infällda stålbalkar av typen ”hattbalkar”. Här finns bl.a. parkeringsgarage och förråd. Källaren är utförd med vattentät betong. Övriga våningar över mark har bjälklag av plattbärlag, bärande betongväggar och stålpelare i fasad. Yttertaket är ett uppstolpat trätak och ytterväggarna av typen utfackningsväggar.

Fakta

Beställare: JM

Epsilon Byggkonsult