Aktuella projekt

Brf Jubla / HR Järnbrott

Brf Jubla / HR Järnbrott

För Hansson & Söner har Epsilon upprättat konstruktionshandlingar till ett kvarter för IKANO med 3st huskroppar med gemensamt garage under innergården. Husen kommer att vara belägna i Frölunda i Göteborg och omfattar totalt 160 lägenheter varav 64 st är bostadsrätter och 96 st är hyresrätter. Bland hyresrätterna förekommer även lägenheter för Boende med särskild service (BmSS).

Beskrivning

Husen kommer att få en stödpålad grundläggning. Stommen består av en källarvåning under mark med platsgjuten bottenplatta och prefabricerade betongväggar. Bottenplattan är utförd med vattentät betong. Övriga våningar över mark har prefabricerade betongbjälklag, prefabricerade betonginnerväggar och betongsandwichväggar i fasad. Yttertaket är ett uppstolpat trätak.

Fakta

Beställare: Hansson & Söner

Epsilon Byggkonsult