Aktuella projekt

Påvelundsskolan

Påvelundsskolan

För Flodéns håller Epsilon på att upprätta konstruktionshandlingar för nybyggnad av två byggnader med en idrottshall i varje. I entreprenaden ingår även tillbyggnad och ombyggnad av tre befintliga byggnader i olika grad. Projektet innefattar ca 6600m2 ny-/tillbyggnation samt ca 5100m2 ombyggnation.

Beskrivning

Den ena idrottshallen (Hus E) har en stomme av prefabricerad betong- och stålstomme. Utöver idrottshall kommer även ett stort antal lärosalar och verksamhetsmässiga utrymmen finnas. På taket av byggnaden kommer att vara terrassyta som ersätter yta av skolgård som försvinner i samband med tillkommande byggnader. Den andra idrottshallen (Hus G) byggs med en stomme av limträ och KL-trä. Befintligt hus B får en tillbyggnad i två våningar, stomme i stål med betongbjälklag.

Fakta

Beställare: Flodéns

Epsilon Byggkonsult