Aktuella projekt

Idrottsgatan

Idrottsgatan

För JM AB har Epsilon upprättat konstruktionshandlingar för både spont- och huskonstruktion till två kvarter med ägarlägenheter i Mölnlycke. Husen är belägna centralt i Mölnlycke och består av två lamellhus som omfattar totalt 80 lägenheter.

Beskrivning

Husen kommer att få en stödpålad grundläggning. Stommen består av en källarvåning under mark med platsgjutna betongväggar och bjälklag. Källaren är utförd med vattentät betong. Övriga våningar över mark har platsgjutna bjälklag, bärande betongväggar och stålpelare i fasad. Yttertaket bärs upp av trätakstolar som ligger upp på en centriskt placerad nockbalk och ytterväggarna av typen utfackningsväggar.

Fakta

Beställare: JM

Epsilon Byggkonsult