Referenser Bostäder

Brf Guldpennan Södergården

Brf Guldpennan Södergården

Brf Guldpennan består av 47 st bostadsrättslägenheter i Södergården, Uddevalla.
Det är 5 huskroppar, uppdelat på 3 byggetapper. De två första etapperna är färdigställda.

Beskrivning

Byggnadenerna är grundlagda på en stödpålad, vattentät bottenplatta med platsgjutna källarväggar. Husstommen är en stål- och betongstomme med stålpelare i fasad, bjälklag av typen plattbärlag och skalväggar som bärande betongväggar. Yttertaket är ett uppstolpat trätak.

Fakta

Beställare: Riksbyggen

Färdigställt: 2021
Epsilon Byggkonsult