Referenser Bostäder

Smörslottsgatan

Smörslottsgatan

Vid Smörslottsgatan i Göteborg har Epsilon konstruerat ett bostadsprojekt för Fastighets AB Balder. Projektet är ett sk ”förtätningsprojekt” där man i anslutning till befintlig bebyggelse bygger nya bostäder, daghem, verksamhetslokaler mm som ingår i BoStad2021 som är en jubileumssatsning till 2021 då Göteborg fyller 400 år. Planen för området rymmer ca 500 nya bostäder, daghem, verksamhetslokaler mm i byggnader på upp till 9 våningar. Den första etappen som ny projekteras består av tre huskroppar med ett underliggande garage.

Beskrivning

Projektet omfattar nybyggnad av två flerfamiljshus med 8–9 våningar och källare som binds samman av en tvåplansbyggnad innehållandes en förskola och ett gemensamt garage. Byggnaderna är grundlagda på lastfördelande grundsulor på sprängstensbotten. Källaren utförs med en platsgjuten betongkonstruktion. Gårdsbjälklag över garage och terrassbjälklag över förskola är utfört med håldäck. Övriga våningar över mark har platsgjutna bjälklag, bärande betongväggar och stålpelare i fasad. Yttertaket är ett uppstolpat trätak och ytterväggarna av typen utfackningsväggar.

Fakta

Beställare: NCC

Färdigställt: 2022
Epsilon Byggkonsult