Referenser Bostäder

Krokslätts fabriker

Krokslätts fabriker

Epsilon har för Husvärden AB projekterat ett nytt bostadsområde vid Krokslätts fabriker. Projekt består av 6st punkthus med bostäder, ett lamellhus med bostäder och förskola samt ett p-garage. Totalt är det 180 lägenheter i området.

Beskrivning

Husen är grundlagda på stålrörspålar eller lastfördelande grundsulor. Stommen består av platsgjuten- och prefabbetong samt stålpelare i fasad. Bjälklag av betong typen plattbärlag och ytterväggar av typen utfackningsväggar. Husen har 6-8 plan. Punkthusen har djupa, längsgående balkonger som är platsgjutna

Fakta

Beställare: Husvärden AB
Arkitekt: Wingårdhs
Entreprenadform: General entreprenad

Färdigställt: 2020
Epsilon Byggkonsult