Referenser Handel/kommersiellt

Nordby shoppingcenter

Nordby shoppingcenter

Epsilon har för PEAB:s räkning upprättat konstruktionshandlingarna på D-huset i Nordby. D-huset är på totalt 40.000 m² fördelat på fyra plan. Bottenplan innehåller handel, medan övriga plan innehåller parkering.

Beskrivning

Bygganden är stödpålad och har en fribärande fiberarmerad bottenplatta. Huvudstommen är av betong av typen Spännbalkssystemet. Övrig stomme är av stål.

Fakta

Beställare: PEAB
Arkitekt: Vallgatan Acron

Färdigställt: 2013
Epsilon Byggkonsult