Referenser Handel/kommersiellt

Hotell K20

Hotell K20

Husvärden AB som är fastighetsägare till området Krokslätts Fabriker fortsätter att expandera och utvidga med nyproduktion. Sedan 2011 så har man uppfört kontorshus och bostadshus söder om den äldre bebyggelsen inom Krokslätts fabriker och nu fortsätter man med ett hotellbygge i samma riktning.

Beskrivning

Hotellet är med sina 21 våningar högst i området Krokslätt. Byggdes av K21 entreprenad för Husvärden AB och Nordic Choice Hotels. Arkitekten Krook & Tjäder ritade Hotellet med sin speciella fasad som börjar i mörkbruna nyanser nere vid marken och tonar ut i himmelsblåa nyanser upp mot skyn. Hotellet har 370 hotellrum och 15 konferenslokaler som även inhyser en kongresshall för 340 personer. Restaurangen i bottenplan fick ett modernt storkök med fettavskiljare för matavfall. De konstruktionsmässiga utmaningarna var bland annat den höga höjden som genererar stora laster på marken som mestadels består av känslig lera. Pålarna som slogs skulle inte bara klara lasten utan även hindra hotellet att flytta sig i sidled. Grundläggningen blev så massiv att man behövde leda bort värmen som utvecklades vid härdningen av betongplattan. För att bygga hotellet behövde befintligt skyddsrum rivas och ett nytt uppföras som då måste klara av ett ras av de 21 våningarna.

Fakta

Beställare: K21 Entreprenad
Arkitekt: Krook & Tjäder

Färdigställt: 2021
Epsilon Byggkonsult