Referenser reningsverk

Bålsta

Bålsta

Under 2011-2012 byggdes Bålsta avloppsreningsverk  om för utökad kapacitet och för installation av kväverening. I dag är ca 16 300 personer anslutna till verket. Varje dag rinner lika mycket avloppsvatten som 30 000 fulla badkar till reningsverket i Bålsta.

Beskrivning

Epsilon har projekterat om- och tillbyggnaden.

Fakta

Beställare: Håbo kommun

Färdigställt: 2012
Epsilon Byggkonsult