Referenser Skola/Förskola

Bagarevägens förskola

Bagarevägens förskola

För Orust kommun har Epsilon projekterat Bagarevägens förskola, belägen i vackra Henån. Förskolan är på totalt 1 300 m² och innehåller 6 st barnavdelningar, kök, kontor mm. Mittendelen av byggnaden består av två plan och där översta våningen innehåller bla fläktrum.

Beskrivning

Byggnaden har en stål- trä och betongstomme. Yttertaket är till största delen ett sk pulpettak som bärs upp av en bärande träregelvägg i fasad och bärande limträbalkar invändigt. Plan två är utförd med betongbjälkag som bärs av en stålstomme. Byggnaden stödpålad med stålpålar till fast botten.

Fakta

Beställare: PJ Bygg AB

Färdigställt: 2016
Epsilon Byggkonsult