Aktuella projekt

Skene ARV

Skene ARV

Tillsammans med Marks kommun och Byggdialog AB utför Epsilon om- och tillbyggnad av Skene ARV.

Beskrivning

Projektet är ett partnering projekt som syftar till att förlänga reningsverkets livslängd med 50 år samt uppfylla framtida lagkrav på avloppsrening. Uppdraget omfattar ombyggnad av bassänger, ny byggnad för pumpar och blåsmaskiner, nytt breddvattenmagasin, nya kemtankar mm. Man bygger också om huvudbyggnaden för att bla förbättra arbetsmiljön och energiförbrukning. Huvudbyggnaden är i gång nu och processen planeras att påbörjas inom snar framtid.

Fakta

Beställare: Marks kommun och Byggdialog AB

Epsilon Byggkonsult