Aktuella projekt

Kvibergs Landeri Hus 1 och 2, Kvibergs Säteri

Kvibergs Landeri Hus 1 och 2, Kvibergs Säteri

För PEAB har Epsilon upprättat konstruktionshandlingar till deras tre bostadshus i Kviberg Landeri och Säteri. Var och ett av bostadshusen innehåller 40 lägenheter samt en gemensamhetslokal.

Beskrivning

Landeri Hus 1 har stödpålad grundläggning. För Landeri Hus 2 samt Säteri är grundläggningen kohesionspålad. Stommen består av en källarvåning, delvis under mark, med platsgjutna betongväggar och bjälklag. Här återfinns gemensamhetslokal, förråd samt teknikutrymmen. Hela källaren är utförd med vattentäta betongkonstruktioner. Övriga våningsplan har platsgjutna bjälklag, bärande betongväggar och utfackningsväggar med stålpelare i fasad. Takplanet har takstolar i trä. Samtliga tre hus har Svanenmärkning

Fakta

Beställare: PEAB

Epsilon Byggkonsult