Aktuella projekt

3-4 Långgatan

3-4 Långgatan

För Källfelt Byggnads AB håller Epsilon på och upprättar en systemhandling på det nya kvarteret mellan 3:e och 4:e Långgatan.

Kvarteret kommer bestå av tre huskroppar som innehåller restauranger på entréplan och 4-5 våningsplan med totalt 44 lägenheter. Under huskropparna finns en hel källare med bla teknikrum, förråd mm.

Projektet har många utmaningar då man bla ska schakta och grundlägga ca 4 m under befintliga mark. I tomtgräns finns bl a ett befintligt hus från 1800-talet med en grundförstärkt rustbädd som man måste ta hänsyn till. Det är också höga grundvattentryck som måste beaktas.

Beskrivning

Byggnaderna kommer få en platsgjuten, vattentät betongkällare. Våningsplanen kommer ha en stål- och betongstomme och en vindsvåning av trä. Ytterväggarna av typen ”halvsandwich” med platsmurad tegelfasad.

Hela kvarteret kommer Svanenmärkas.

Fakta

Beställare: Källfelt Byggnads AB

Epsilon Byggkonsult