Aktuella projekt

Ölmanäs ARV

Ölmanäs ARV

Kungsbacka kommun vill förbättra kapaciteten, renovera och modernisera sitt avloppsreningsverk i Ölmanäs.

Beskrivning

I projektet fokuserar man mycket på miljömålen och gör livscykelanalyser för att göra smarta miljöval. Man bygger till en processhall samt en utbyggnad för teknikrum. Grundläggningen består av en vattentät betongplatta, grundlagd på mark.Stommen utförs i limträ med takkonstruktion av korslimmat trä. Ytterväggarna utgörs av en isolerad träregelstomme.
Tillbyggnaden förses också med en travers och andra lyfthjälpmedel.

Fakta

Beställare: Byggdialog AB

Epsilon Byggkonsult