Aktuella projekt

Granstangen Park BT1

Granstangen Park BT1

För JM Norge projekterar Epsilon konstruktionshandlingar för ett kvarter med 2 huskroppar med flerbostadshus med förskola i entréplan på ena huset samt gemensam källare med förråd och garage. Garaget sitter ihop med intilliggande kvarteret Granitten Senior som Epsilon också projekterar. Kvarteren är belägna i Oslo kommun vid Karihaugeveien. Totalt har innehåller Granstangen Park ca 83 bostäder.

Beskrivning

Källaren är grundlagd på grundplintar ner till berg. Bottenplatta av platsgjuten betong med platsgjutna väggar ovanpå. Gårdsbjälklag av prefab håldäckselement alt. plattbärlag. Husen består av plattbärlag, skalväggar och stålpelare i fasadväggar. Yttertaket är ett kompakttak med cellplastisolering och ytterväggarna av typen utfackningsväggar. Husen har mellan 6 till 9 våningsplan över mark.

Fakta

Beställare: JM Norge

Epsilon Byggkonsult