Aktuella projekt

Granitten Senior

Granitten Senior

För JM Norge projekterar Epsilon konstruktionshandlingar för ett kvarter med 2 huskroppar med flerbostadshus med näringslokaler och förråd i entréplan samt gemensam källare med garage. Garaget sitter ihop med intilliggande kvarteret Granstangen Park BT1 som Epsilon också projekterar. Kvarteren är belägna i Oslo kommun vid Karihaugeveien. Totalt har innehåller Granitten Senior ca 123 bostäder.

Beskrivning

Källaren är grundlagd på grundplintar ner till berg. Bottenplatta av platsgjuten betong med platsgjutna väggar ovanpå. Gårdsbjälklag av prefab håldäckselement alt. plattbärlag. Husen består av plattbärlag, skalväggar och stålpelare i fasadväggar. Yttertaket är ett kompakttak med cellplastisolering och ytterväggarna av typen utfackningsväggar. Husen har mellan 5 till 8 våningsplan över mark.

Fakta

Beställare: JM Norge

Epsilon Byggkonsult