Aktuella projekt

Solhöjden

Solhöjden

För JM AB har Epsilon upprättat konstruktionshandlingar till deras tredje kvarter i Kongahälla i Kungälv. Kvarteret kommer ligga i den sydöstra delen och består av två sammanbyggda huskroppar i form av ett lamellhus och ett punkthus som omfattar totalt 126 lägenheter och 5 lokaler.

Beskrivning

Husen kommer att få en stödpålad grundläggning. Stommen består av en källarvåning under mark med platsgjutna betongväggar och bjälklag. Källaren är utförd med vattentät betong. Övriga våningar över mark har platsgjutna bjälklag, bärande betongväggar och stålpelare i fasad. Yttertaket är ett uppstolpat trätak och ytterväggarna av typen utfackningsväggar.

Fakta

Beställare: JM

Epsilon Byggkonsult