Referenser Bostäder

Varvet, Malmö

Varvet, Malmö

För AF Bygg Göteborg AB har Epsilon upprättat konstruktionshandlingar för ett nytt centrumhus som främst innehåller närservice-verksamhet för boende i området.

Beskrivning

Kvarteret har en stödpålad grundläggning. Stommen består av en källarvåning under mark med platsgjutna betongväggar och bjälklag. Här finns bla parkeringsgarage förråd mm. Hela källaren är utförd med vattentät betong. Övriga våningar över mark har platsgjutna bjälklag, bärande betongväggar och stålpelare. Yttertaket är ett uppstolpat trätak och ytterväggarna av typen utfackningsväggar.

Fakta

Beställare: JM

Färdigställt: 2019
Epsilon Byggkonsult