Referenser Bostäder

Majstångsgatan

Majstångsgatan

I kulturhistoriska Kungsladugård bygger Familjebostäder 63 storlekseffektiva hyresrätter i ett modernt landshövdingehus.

Beskrivning

Byggnaden är grundlagd på en stödpålad, vattentät bottenplatta med platsgjutna källarväggar. Husstommen är en stål- och betongstomme med stålpelare i fasad,bjälklag av typen plattbärlag och skalväggar som bärande betongväggar. Yttertaket är ett uppstolpat trätak. Gårdsbjälklaget är ett håldäcksbjälklag som vilar på förtillverkade betongbalkar och betongpelare.

Fakta

Beställare: MVB

Färdigställt: 2018
Epsilon Byggkonsult