Referenser Bostäder

Brf Trädgårdshöjden, Grimmered

Brf Trädgårdshöjden, Grimmered

Epsilon har för JM AB upprättat samtliga konstruktionshandlingar på Brf Trädgårdshöjden, som är ett bostadskvarter bestående av en huskropp med underliggande garage. Kvarteret innehåller totalt 27 lägenheter.

Beskrivning

Kvarteret är grundlagt på en kantförstyvad platta på mark. Källar-och garagevåningen är utförd med en platsgjuten vattentät konstruktion. Övriga våningar har en betong- och stålstomme med bjälklag av typen plattbärlag. Gårdsbjälklaget består 350 mm tjockt platsgjutet bjälklag med infällda stålbalkar. Yttertaket är ett uppstolpat trätak och ytterväggarna av typen utfackningsvägg med skivfasad.

Fakta

Beställare: JM AB
Arkitekt: White arkitekter

Färdigställt: 2014
Epsilon Byggkonsult