Referenser Bostäder

Gnistgatan 7

Gnistgatan 7

Epsilon har för Robert Dicksons stiftelse upprättat samtliga konstruktionshandlingar på Gnistgatan 7, som är ett bostadshus med inredd vind och bestående av 38 lägenheter.

Beskrivning

Kvarteret är grundlagt på lastfördelande grundsulor på sprängstensfyllning. Övriga våningar har en betong- och stålstomme med bjälklag av typen plattbärlag med bärande betongväggar och stålpelare i fasad. Yttertaket är ett fribärande trätak.

Fakta

Beställare: Robert Dicksons stiftelse
Arkitekt: Semrén & Månsson

Färdigställt: 2014
Epsilon Byggkonsult