Referenser Bostäder

Grefsen Stasjon

Grefsen Stasjon

För JM Norge har Epsilon projekterat bostäder, näringslokaler, restaurang samt parkeringsanläggningar i Grefsen området. Totalt har det byggts 900 bostäder. Området är uppdelat i etapper där Epsilon har projekterat 5st varav varje etapp består av ett P-garage under mark samt 2-3 huskroppar ovanpå.

Beskrivning

Garagen är grundlagda med stålkärnepålar eller grundplintar ner till berg. Bottenplatta av platsgjuten betong med platsgjutna- eller prefabväggar ovanpå. Gårdsbjälklag av prefab håldäckselement. Husen består av plattbärlag, skalväggar och stålpelare i fasadväggar. Husen har mellan 6 till 13 våningsplan, en del med takterrasser ovanpå.

Fakta

Beställare: JM Norge
Arkitekter: White, 4B Arkitekter

Färdigställt: 2022
Epsilon Byggkonsult