Referenser Bostäder

Fjällbo Terrass

Fjällbo Terrass

För Betonmast har Epsilon upprättat konstruktionshandlingar till Västerstadens flerbostadshus i Utby, Göteborg. Byggnaden består av en skivhusdel samt en punkthusdel med ett gemensamt underliggande garage. Byggnaden innehåller 97 lägenheter samt gemensam terrass.

Beskrivning

Byggnaden har en delad grundläggning bestående av stödpålad grundläggning vid lera samt plattgrundläggning på berg. Stommen består av källarvåning i souterräng 1-3 våningar med platsgjutna betongväggar och bjälklag. Här återfinns garage, förråd samt teknikutrymmen. Hela källaren är utförd med vattentäta betongkonstruktioner. Övriga våningsplan 3-10 har platsgjutna bjälklag, bärande betongväggar och utfackningsväggar med stålpelare i fasad. Här återfinns lägenheterna. Takplanet har takstolar i trä. Fasaderna är utförda men platsmurat tegel.

Fakta

Beställare: Betonmast

Färdigställt: 2023
Epsilon Byggkonsult