Referenser Handel/kommersiellt

Parkeringshus Krokslätt

Parkeringshus Krokslätt

Under 2014 byggdes ett 17 000 m² stort parkeringshus i Krokslätt. P-hus med 700 P-platser i Krokslätts område som var en förutsättning för att man skulle kunna exploatera området genom att frigöra markyta som utgjorde P-platser till att bygga bostäder.

Beskrivning

Befintlig byggnad som är grundlagd på stödpålar har behövt grundförstärkas för tillkommande laster vid påbyggnad med 2 st våningar. Nya bärningspunkter har förts ner genom befintliga våningsplan med parkeringsplatser. Man har även skapat nya stabiliserande väggar i de befintliga våningsplanen.

Fakta

Beställare: K21 Entreprenad
Fastighetsägare: Husvärden AB

Färdigställt: 2015
Epsilon Byggkonsult