Referenser Handel/kommersiellt

Stenungstorg

Stenungstorg

Epsilon har för Citycon/ Hansson & Söners räkning upprättat samtliga konstruktionshandlingar på hus M på Stenungstorg. Byggnaden är på ca 5 000 m², fördelat på två plan.

Beskrivning

Byggnaden är grundlagd på stödpålar till fast botten och har en fribärande bottenplatta. Stommen är en stålstomme med bjälklag av håldäck.

Fakta

Beställare: Citycon / Hansson & Söner Arkitekt

Färdigställt: 2015
Epsilon Byggkonsult