Referenser Handel/kommersiellt

Biostaden, Uddevalla

Biostaden, Uddevalla

Epsilon har upprättat samtliga konstruktionshandlingar till byggandet av Uddevallas nya biograf. Den nya bion har byggts ovanpå ett befintligt parkeringshus vid Göteborgsvägen i Uddevalla. Den nyskapade ytan är ca 3000 m² och inrymmer 6 st biosalonger med plats för 475 besökare. Delar av ytan utgörs även av kontor.

Beskrivning

Befintlig byggnad som är grundlagd på stödpålar har behövt grundförstärkas för tillkommande laster vid påbyggnad med 2 st våningar. Nya bärningspunkter har förts ner genom befintliga våningsplan med parkeringsplatser. Man har även skapat nya stabiliserande väggar i de befintliga våningsplanen, detta har utförts i samråd med Spännbalkkonsult som har varit leverantör av det befintliga parkeringsgaraget. På bilden ovan syns entré foajén som är huvudentrén till bion men man kan även köra in i parkeringsgaraget och gå direkt in till foajén.

Fakta

Beställare: Citypark Lancaster AB
Beställare: HA Bygg AB
Arkitekt: Thomas Voghera arkitektkontor

Färdigställt: 2014
Epsilon Byggkonsult