Referenser Handel/kommersiellt

Saluhallen i Kville

Saluhallen i Kville

Epsilon har för AF Bygg:s räkning upprättat samtliga konstruktionshandlingar på Saluhallen i Kvillebäcken. Epsilon har också ansvarat för projekteringsledningen i projektet.

Beskrivning

Byggnaden som är på totalt 1 600 m² är grundlagd på stödpålar till fastbotten samt har en platsgjuten, vattentät källare under mark. Stommen är av prefabricerad betong med bjälklag av håldäck. Saluhallen blev utsedd till Göteborgs bästa byggnadsverk 2014.

Fakta

Beställare: Älvstranden utvecklings AB / AF Bygg AB
Arkitekt: Gustav Apell Arkitektkontor

Färdigställt: 2014
Epsilon Byggkonsult