Referenser Industri

Lastbilsverkstad Sundsvall

Lastbilsverkstad Sundsvall

Epsilon har projekterat en verkstadshall för lastbilar i Sundsvall. Den största hyresgästen är Skandinaviska Buss & Truck nya lastbilsanläggning för Mercedes Anläggningen är på totalt 2 400 m² och innehåller både försäljning, serviceverkstad och kontor. I verkstadsdelen finns det bla smörjgropar, bromsprovare, traverser mm .

Beskrivning

Byggnaden har en stål- och betongstomme i delvis två plan med fribärande fackverkstakstolar. Bjälklagen är utförda med håldäck. Bottenplattan är fribärande och grundlagd med stödpålar av betong till fast berg. Byggnaden har en stålstomme med lätta sandwichväggar i fasad.

Fakta

Beställare: Kynningsrud Bygg AB

Färdigställt: 2023
Epsilon Byggkonsult