Referenser Industri

KSB Stockholm

KSB Stockholm

För KSB och Pumphuset i Stockholm har Epsilon projekterat deras nya gemensamma anläggning. Anläggningen är placerad i Upplands Väsby och är på drygt 2 500 m². Anläggningen innehåller huvudkontor för PUMPHUSET och kontor för KSBs försäljning för östra regionen.

Den gemensamma verkstadsytan på 1 200 m² är fördelade på en industriverkstad och en separat verkstad för avloppspumpar. Dessutom finns faciliteter anpassade för renrumshantering.

Traverserna klarar lyft på 8 ton och 8 m, för både vertikala och horisontella pumptyper. I VA-verkstaden kan både torra- och dränkbara pumpar hanteras, reparation av hydraulik, torkning av motorer och provkörning i egen testrigg med effekt upp till 200 kW.

Likaså finns utrymmen för rengöring, blästring och målning samt läppning av tätningsytor. Här är PUMPHUSETs och KSBs kunskap samlat under ett och samma tak i Upplands Väsby.

Beskrivning

Kontorsbyggnaden har en stål och betongstomme i två plan med fribärande fackverkstakstolar. Bjälklagen är utförda med håldäck. Verkstadsdel har en stålstomme med lätta sandwichväggar i fasad.

Fakta

Beställare: KSB

Färdigställt: 2019
Epsilon Byggkonsult