Referenser kontor

K21, Krokslätts fabriker

K21, Krokslätts fabriker

Epsilon har för Husvärden AB upprättat konstruktionshandlingarna på Kontorshus K21 vid Krokslätts fabriker. Byggnaden har glasfasader runt om med en klimatzon mot öster som man kan vistas i och en klimatzon mot söder som är en dubbelfasad med växtligheter emellan. K21 är certifierat enligt miljöbyggnad guld.

Beskrivning

Byggnaden är i 6 plan med underliggande källare. Källaren har en fri höjd på 4,5 m vilket innebar en komplicerad schakt och spontkonstruktion i en lera med mycket låg hållfasthet. Byggnaden är gjuten som en vattentät konstruktion och stödpålad ner till berg. De övre våningarna är uppbyggda med bärande stålpelare och balkar samt bjälklag av HD/F-element. Klimatzonens stomme är uppbyggd helt av limträ och massivträbjälklag.

Fakta

Beställare: Husvärden AB
Arkitekt: Wingårdh Arkitektkontor

Färdigställt: 2014
Epsilon Byggkonsult