Referenser kontor

Brygghuset, Lundbystrand

Brygghuset, Lundbystrand

På Lundbystrandskajen har Husvärden AB uppfört ett nytt kontorshus i 6 plan med källare. Ledorden har varit att man skall skapa en byggnad med en flexibel planlösning för kontorsverksamhet samt att fasaden skall ha en tydlig identitet.

Beskrivning

Fasaden är en kombination av glaspartier och tydliga markeringar i plåt som följer ett strikt mönster. De konstruktiva utmaningarna har varit närheten till kajen med allt vad det innebär som tex mycket vatten i grunden med innehåll av salter och befintliga betongkonstruktioner i marken som är kvarlämningar från gammal hamnverksamhet.

Fakta

Beställare: Husvärden AB / K21 Entreprenad AB

Färdigställt: 2018
Epsilon Byggkonsult