Referenser kontor

Gårdstensbostäders Huvudkontor

Gårdstensbostäders Huvudkontor

För Veidekke har Epsilon upprättat konstruktionshandlingar till Gårdstensbostäders Huvudkontor. Byggnaden innefattar tre våningar med kontor.

Beskrivning

Byggnaden har en plattgrundläggning. Stommen består av håldäck med upplag på stålstomme och betongväggar. Ytterväggarna är av typen utfackningsvägg.

Fakta

Beställare: Veidekke

Färdigställt: 2022
Epsilon Byggkonsult