Referenser kontor

Mötessal Bojorten

Mötessal Bojorten

För K21 Entreprenad har Epsilon upprättat konstruktionshandlingar till Vänersborgs kommuns nya mötessal Bojorten. Den nya byggnaden dockar ihop med kommunhuset och har byggts på innergården ovan det underliggande garaget. I den nya mötessalen sammanträder kommunens och regionens politiker.

Beskrivning

Det befintliga gårdsbjälklaget har förstärkts och grunden har kompletterats med tillkommande pålar för att klara belastningarna från den nya byggnaden. Stommen består av ett balk- pelarsystem av limträ samt väggar och bjälklag av KL-skivor. Det stora mötesrummet har en oval form där limträbalkarna har en spännvidd på knappt 20m i som längst. Ytterväggen är utfackningsmodell och pryds med bandtäckt plåt.

Fakta

Beställare: K21 Entreprenad

Färdigställt: 2022
Epsilon Byggkonsult