Referenser Bostäder

Stenunge Strand

Stenunge Strand

På Stenunge Strand i Stenungsund har byggnationen av hus 3 slutförts. Vi håller parallellt på och projekterar den fjärde och sista etappen. Denna etapp kallas för ”Stenunge Park” och består av ett hus med 38 lägenheter och källare.

Beskrivning

Byggnaden har en stödpålad grundläggning precis som övriga byggnader i kvarteret. Stommen består av en källarvåning under mark med platsgjutna betongväggar och bjälklag. Här finns bla källarförråd, teknikrum mm. Hela källaren är utförd med vattentät betong. Övriga våningar över mark har platsgjutna bjälkag av typen plattbärlag, bärande betongväggar och stålpelare i fasad. Ytterväggarna är utfackningsväggar.

Fakta

Beställare: Riksbyggen
Arkitekt: Wingårdh
Entreprenadform: totalentreprenad

Färdigställt: 2016
Epsilon Byggkonsult