Referenser Bostäder

Kavaleren-Oslo

Kavaleren-Oslo

För JM Norge har vi projekterat ett bostadskvarter med totalt 140 lägenheter och tre våningar med källare och garage. Bygget medförde stora utmaningar då den understa våningen ligger 10 meter under mark, alldeles intill en körväg. Epsilon har förutom på bostadskvarteret, även projekterat konstruktioner för att säkerställa stabiliteten på befintliga stödväggar under tiden rivning av nuvarande fastighet sker.

Beskrivning

Kvarteret har en grundläggning som vilar på berg resp sprängstenfyllning. Stommen består av tre källarvåningar under mark med platsgjutna betongväggar och bjälklag. Här finns bla parkeringsgarage förråd mm. Understa källarvåningen är utförd med vattentät betong. Övriga våningar över mark har platsgjutna bjälkag av typen plattbärlag, bärande betongväggar och stålpelare i fasad.

Fakta

Beställare: JM Norge
Arkitekt: Enerhaugen arkitekter
Entreprenadform: delad entreprenad

Färdigställt: 2017
Epsilon Byggkonsult