Referenser Bostäder

Kvarnbyvallen

Kvarnbyvallen

På Kvarnbyvallen har Epsilon projekterat både flerbostadshus och småhus för JM AB. Vi har även projekterat en utvändig hiss som ska öka tillgängligheten till området. Vi har även projekterat etappen ”Panorama” som består av två huskroppar med underliggande källare och ca 70 lägenheter. Totalt ska det bli 180 nya bostäder i området när allt är färdigbyggt.

Beskrivning

Fakta

Beställare: JM AB
Arkitekt: Semren & Månsson
Entreprenadform: delad entreprenad

Färdigställt: 2016
Epsilon Byggkonsult