Referenser Bostäder

Brf Tomteberget

Brf Tomteberget

Epsilon har för Jutabos räkning upprättat konstruktionshandlingar på Brf Tomteberget. Projektet innehåller totalt 33 lägenheter fördelade på tre huskroppar, med underliggande garage. Ovanpå garaget är det en gårdsmiljö som skapar en trivsam atmosfär i området.

Beskrivning

Byggnaderna har en stål- och betongstomme med bjälklag av typen plattbärlag. Ytterväggarna är utfackningsväggar. Gårdsbjälklaget består 320 mm tjocka håldäckselement med infällda stålbalkar. Grundläggningen sker på både stödpålar till fast berg och på sprängstensfyllning.

Fakta

Beställare: Jutabo / Teambuilder / Con-form

Färdigställt: 2016
Epsilon Byggkonsult