Referenser Bostäder

Brf Trädriket

Brf Trädriket

Epsilon har för Deromes räkning upprättat samtliga konstruktionshandlingar på stål- och betongstommen, samt varit huvudkonstruktör för hela projekteringen på Brf Trädriket. Brf Trädriket är ett bostadskvarter bestående av tre huskroppar med underliggande garage. Kvarteret innehåller totalt 90 lägenheter, lokaler samt parkeringsplatser.

Beskrivning

Kvarteret är grundlagt på över 50 m långa kohesionspålar. Källar-och garagevåningen är utförd med en våning under mark som är gjuten med vattentät betong och är dessutom dragförankrad för att förhindra uppflyt vid extrema grundvattentryck. De översta 5 våningarna är utförda helt med trästomme. Övriga våningar med stål- och betongstomme med bjälklag av typen plattbärlag Gårdsbjälklaget består 320 mm tjocka håldäckselement med infällda stålbalkar. Byggnaden är certifierad för att klara miljöbyggnad silver.

Fakta

Beställare: Derome Mark & Bostad
Arkitekt: Fredblads arkitekter

Färdigställt: 2015
Epsilon Byggkonsult