Referenser Bostäder

Brf Onyxen, Kungsbacka

Brf Onyxen, Kungsbacka

Epsilon har för JM AB upprättat samtliga konstruktionshandlingar på Brf Onyxen, som är ett flerbostadshus bestående av en huskropp i vinkel med inredd vind som innehåller både lägenheter och vindsförråd. Kvarteret innehåller totalt 52 stycken lägenheter och en butikslokal.

Beskrivning

En stor utmaning har varit de svåra grundläggningsförhållandena med mycket lös lera och väldigt stora djup till fast botten. Kvarteret är grundlagt på mantelburna kohesionspålar som är ca 40 m långa. Stommen består av pålad fribärande bottenplatta, med platsgjutna bjälkag av typen plattbärlag, bärande betongväggar och stålpelare i fasad. Yttertaket är utfört med fribärande takstolar.

Fakta

Beställare: JM AB
Arkitekt: White arkitekter

Färdigställt: 2015
Epsilon Byggkonsult