Referenser Bostäder

Brf Sjöhamnen

Brf Sjöhamnen

På Klippans kulturreservat i Göteborg har Epsilon projekterat Brf Sjöhamnen. Sjöhamnen består av 34 lägenheter med underliggande garage.

Beskrivning

Byggnaden är stödpålad till fast botten. Stommen består av en källarvåning under mark med platsgjutna betongväggar och bjälklag. Här finns bla parkeringsgarage förråd mm. Övriga våningar över mark har platsgjutna bjälkag av typen plattbärlag, bärande betongväggar och stålpelare i fasad. Yttertaket har en fribärande träkonstruktion.

Fakta

Beställare: Brf Sjöhamnen
Arkitekt: Semren & Månsson
Entreprenadform: totalentreprenad

Färdigställt: 2015
Epsilon Byggkonsult