Referenser Bostäder

Inre Sannegården

Inre Sannegården

Epsilon har för JM AB upprättat samtliga konstruktionshandlingar på Inre Sannegården, som är ett bostadskvarter bestående av tre huskroppar med underliggande garage. Kvarteret innehåller totalt 85 lägenheter, en restaurang samt parkeringsplatser.

Beskrivning

Kvarteret är grundlagt på stödpålar till fastbotten med djup på upp till 30 m. Källar-och garagevåningen är utförd med en våning under mark som är gjuten med vattentät betong och är dessutom dragförankrad för att förhindra uppflyt vid extremt högvatten i älven. Övriga sju våningar har en betong- och stålstomme med bjälklag av typen plattbärlag. Gårdsbjälklaget består 320 mm tjocka håldäckselement med infällda stålbalkar. Yttertaket är ett uppstolpat trätak och ytterväggarna av typen utfackningsvägg med skivfasad.

Fakta

Beställare: JM AB
Arkitekt: Erseus arkitekter AB

Färdigställt: 2014
Epsilon Byggkonsult