Referenser Bostäder

Light Factory Göteborg

Light Factory Göteborg

Light Factory Gbg är ett L-format hus i 10 våningar längs Mölndalsvägen och Falkenbergsgatan. Inuti ryms 234 lägenheter från 1-5 rum och kök, samt ett stort underjordiskt garage.

Beskrivning

Byggnaden är grundlagd med stålpålar till fast botten, vissa pålar även dragförankrade. Pålarna har en bärförmåga på upp till 2500 kN Byggnaderna har en betongprefabstomme med sandwichväggar i fasaden och håldäcksbjälklag. Garaget / gårdsbjälklaget består av håldäck som vilar på förspända hattbalkar.

Fakta

Beställare: JM

Färdigställt: 2018
Epsilon Byggkonsult