Referenser Bostäder

Majstångsgatan

Majstångsgatan

För JM AB håller Epsilon på att upprättar konstruktionshandlingar till deras nya bostadskvarter på Majstångsgatan i Kungsladugård. Kvarteret kommer att innehålla 80 lägenheter med underliggande garage och få genomgående portiker så att gården enkelt nås från gatan för de boende.

Beskrivning

Kvarteret kommer att få en stödpålad grundläggning. Stommen består av en källarvåning under mark med platsgjutna betongväggar och bjälklag. Här finns bla parkeringsgarage förråd mm. Hela källaren är utförd med vattentät betong. Övriga våningar över mark har platsgjutna bjälklag, bärande betongväggar och stålpelare. Yttertaket är ett uppstolpat trätak och ytterväggarna av typen utfackningsväggar.

Fakta

Beställare: JM AB
Arkitekt: Sweco
Entreprenadform: delad entreprenad

Färdigställt: 2018
Epsilon Byggkonsult