Referenser Bostäder

Södergården Uddevalla

Södergården Uddevalla

På Södergården i Uddevalla har Bonum seniorboende rivit den gamla skolan och byggt nya bostäder. I den första etappen har man byggt två huskroppar med totalt 57 lägenheter med underliggande garage.

Beskrivning

Kvarteret har en stödpålad grundläggning. Stommen består av en källarvåning under mark med platsgjutna betongväggar och bjälklag. Här finns bla parkeringsgarage förråd mm. Hela källaren är utförd med vattentät betong. Övriga våningar över mark har platsgjutna bjälkag av typen plattbärlag, bärande betongväggar och stålpelare i fasad. Yttertaket är ett uppstolpat trätak och ytterväggarna av typen utfackningsväggar.

Fakta

Beställare: Riksbyggen
Arkitekt: Malmström Edström arkitekter
Entreprenadform: total entreprenad

Färdigställt: 2017
Epsilon Byggkonsult