Referenser Bostäder

Bellevueplan

Bellevueplan

Epsilon har för JM:s räkning upprättat konstruktionshandlingar på Bellevueplan. Projektet innehåller totalt 65 lägenheter fördelade på två huskroppar, med underliggande garage. Ovanpå garaget är det en gårdsmiljö som skapar en trivsam atmosfär i området.

Beskrivning

Kvarteret är grundlagt på stödpålar till fastbotten med djup på upp till 30 m. Källar-och garagevåningen är utförd med en våning under mark som är gjuten med vattentät betong. Övriga våningar har en betong- och stålstomme med bjälklag av typen plattbärlag. Gårdsbjälklaget består 320 mm tjocka håldäckselement med infällda stålbalkar. Yttertaket är ett uppstolpat trätak och ytterväggarna av typen utfackningsvägg med skivfasad.

Fakta

Beställare: JM AB
Arkitekt: Lindberg Stenberg

Färdigställt: 2017
Epsilon Byggkonsult